Стаття: Правова позиція адвоката у кримінальному провадженні, де він представляє інтереси потерпілого

Мої міркування на тему правової позиції адвоката у кримінальному провадженні, де він представляє інтереси потерпілого.

Правова позиція, яка може бути використана адвокатами у кримінальному провадженні, две вони представляють інтереси потерпілого в кримінальному провадженні, в якому сторона обвинувачення має обмаль доказів, але один з них (показання свідків) є єдиним чи вирішальним доказом.

Так вже склалося у вітчизняному суддівському корпусі, що більшість суддів знають тільки норми КПК України і не вивчають практику ЄСПЛ.
Можливо ця ситуація змінится на краще з прийдешнім оцінюванням суддів, але я не до того).

Як всі ми знаємо, відповідно до ч. 2, 3 ст. 23 КПК України, встановлене одне правило, а саме:

Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом.

Але, в практиці ЄСПЛ встановлене трохи інше правило, а саме:

З урахуванням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини письмові показання свідків (без їх допиту у суді) можуть бути визнані судом належним доказом у кримінальній справі за умови, що вони є єдиним чи вирішальним доказом.

Такий висновок було зроблено Європейським судом з прав людини у справі Хорнкастл та інші проти Обєднаного королівства ( Рішення від 16 грудня 2014 року). Ще раніше аналогічні оцінки були у справі Аль-Хавайа і Тахері проти Сполученого Королівства (15 грудня 2011 року).

ВІдпвіодно до ч. 2 ст. 1 КПК України КП законодавство складається із Конституції України, міжнародних договорів, ратифікованих ВРУ, а потім вже з КПК України.

Сподіваюсь, що Апеляційні суди та ВССУ не «підхватять» цю практику та на цих підставах не будуть скасовувати виправдувальні вироки.

Але, для нас адвокатів, які також представляють інтереси потерпілого в кримінальному провадженні, ця правова позиція ЄСПЛ є дуже доречною в застосуванні на практиці при напрацюванні правової позиції в суді першої інстанції, а також при написанні апеляційних та касаційних скарг.

Іноді, трапляються випадки, коли в одному кримінальному провадженні є два обвинувачені, коли на показаннях одного з них будується обвинувачення іншого, але у більш тяжкому кримінальному правопорушенні, наприклад у вбивстві. Можливо показання цього обвинуваченого, на яких грунтується обвинувачення іншого у вбивстві і є правдивими, але вважаю, що дані показання, по-перше, завжди повинні бути отримані суддею безпосередньо та перевірені іншими доказами, а по-друге, цей обвинувачений не має статусу свідка, а тому вищезгадана практика ЄСПЛ не може бути застосована до таких випадків.

Ось посилання на рішення по справі  Аль-Хавайа і Тахері проти Сполученого Королівства є у перекладі на державну мову: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22UKR%22],%22appno%22:[%2226766/05%22,%2222228/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-118413%22]}

 

Нажаль, інше рішення до сих пір не переведено на українську мову, але суд може використати оригінальну мову цього рішення у своєму судовому рішенні.

Ось посилання на рішення суду Хорнкастл та інші проти Обєднаного королівства ( Рішення від 16 грудня 2014 року) —

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148673#{%22itemid%22:[%22001-148673%22]}

Адвокат Олександр Олійник.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal